ผู้ว่าฯ นครพนม สั่งการทุกพื้นที่ จับมือกองทัพภาคที่ 2 (นบ.ยส.24) และตำรวจภูธรภาค 4 ดำเนินการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยการตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ตัดวงจรนักค้ายาเสพติด สนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าฯ นครพนม สั่งการทุกพื้นที่ จับมือกองทัพภาคที่ 2 (นบ.ยส.24) และตำรวจภูธรภาค 4 ดำเนินการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยการตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ตัดวงจรนักค้ายาเสพติด สนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า

ได้สั่งการและกำกับติดตามการดำเนินงานในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน โดยดำเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย" ส่วนผู้ผลิตและผู้ค้าต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ใช้กระบวนการทางกฎหมายในการปราบปรามอย่างจริงจัง โดยการยึดและอายัดทรัพย์สิน ตัดวงจรการค้ายาเสพติด ซึ่งดำเนินการบูรณาการกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหาร หน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ นบ.ยส.24 มี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้บัญชาการฯ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง เข้มข้น ด้วยความทุ่มเทและเสียสละของกำลังพลฝ่ายปกครอง โดยใช้กำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นหน่วยเฝ้าระวังประจำหมู่บ้าน และดำเนินการหาข่าวการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ แจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานความมั่นคงเข้าดำเนินการ ปิดล้อม จับกุม ตรวจค้น ตลอดจนดำเนินการลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด แสดงกำลัง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินนโยบายในการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ตามแผนสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๕ (๑๐) และประกาศคณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ ๑ ปี เพื่อระดมปิดหลอมตรวจค้น ทำลายเครือข่าย ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม และการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติด

ผลการปฏิบัติ : สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวน ขอหมายค้น ดำเนินการยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้ จำนวน 2 รายการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar