มนพร หนุนตามรอยลุงโฮ อดีตผู้นำเวียดนาม ขานรับนายกเศรษฐา ปั้นเมืองหลัก

มนพร หนุนตามรอยลุงโฮ อดีตผู้นำเวียดนาม ขานรับนายกเศรษฐา ปั้นเมืองหลัก

นครพนม หนุนยกระดับความสัมพันธ์ไทย เวียดนาม สู่เมืองหลักเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ส.ส.เดือน มนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย หนุนตามรอยลุงโฮ อดีตผู้นำเวียดนาม รำลึก 90 ปี เคยพำนักที่นครพนม สานต่อความสัมพันธ์ จากหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนาม สู่อนุสรณ์สถาน อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ขานรับ นโยบายรัฐบาล นายกเศรษฐา ทวีสิน ปั้นเมืองรองเป็นเมืองหลัก พัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวชายแดน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม ส.ส.เดือน มนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รอง ผวจ.นครพนม นายวิเชียร กิตติพงษ์ชัยกิจ รองนายกสมาคม ไทยเวียดนาม จ.นครพนม ประธานอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และตัวแทนประชาชน ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม ในการต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตามหมายภารกิจลงพื้นที่ มอบนโยบาย พบผู้ประกอบการ สนับสนุนซอฟเพาเวอร์ ของจังหวัดอีสาน รวมถึง จ.นครพนม สกลนคร และ อุดรธานี ระหว่าง วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว ปั้นเมืองรองเป็นเมืองหลัก เนื่องจาก จ.นครพนม ติด 1 ใน 10 ของเมืองรองที่จะนำร่องเป็นเมืองหลัก อีกทั้งยังเป็นจังหวัดชายแดน ที่มีจุดแข็ง ด้านความสัมพันธ์ ไทยลาว เวียดนาม รวมถึงมีความโดดเด่น เรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม อีสาน

ทั้งนี้ ทางด้าน ส.ส.เดือน มนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย จึงได้เตรียมพร้อม นำเสนอต่อรัฐบาล ในโอกาสที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ ในเรื่องการพัฒนาถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ อนุสรณ์สถาน อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อชูความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยเวียดนาม จากอดีตถึงปัจจุบัน ที่จะเป็นการพัฒนายกระดับ กระตุ้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ดึงดูดประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามาในพื้นที่ รองรับการพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นเมืองหลัก อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านในพื้นที่ จะได้นำเสนอปัญหารวมถึงความต้องการ ของประชาชน กับรัฐบาล และยังจะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยผู้นำคนสำคัญของเวียดนาม รวมถึงชูวัฒนธรรม ประเพณี ไทยลาว เวียดนาม สร้างจุดขายการท่องเที่ยว

สำหรับจ.นครพนม ถือเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญ เคยมีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ไทย เวียดนาม จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นที่มาของการก่อสร้างหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนาม ที่บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2546 ในช่วงรัฐบาล อดีต นายก ทักษิณ ชินวัตร เป็นสถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต่อมาเมื่อปี 2559 ทาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน จำนวน 45 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ หรือ ลุงโฮ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ขึ้น ที่ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม บนเนื้อที่ ประมาณ 5 ไร่ บนพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ภายในจะมีการจัดสร้างอาคารที่ประดิษฐานรูปเหมือนประธานโฮจิมินห์ อาคาพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเส้นทางการต่อสู้กอบกู้เอกราช ของ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่เคยมาพำนักในพื้นที่ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม จากอดีตถึงปัจจุบัน ในช่วงปี 2471 - 2473 ปัจจุบันรวมระยะเวลานานกว่า 90 ปี

ส่วนภายใน อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ มีการก่อสร้างหุ่นขี้ผึ้งจำลองสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเส้นทาง ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย กับเวียดนาม จากอดีตมาถึงปัจจุบัน ทุกปีจะได้ร่วมจัดงานรำลึกขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม ทำให้ประเทศไทย รวมถึง จ.นครพนม มีความสัมพันธ์ อันดีกับเวียดนามตลอดมา อีกทั้งยังได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจการ ค้าการ ท่องเที่ยวชายแดน ทำให้ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่สำคัญ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสร้างความแน่นแฟ้น ระหว่าง ไทย ลาว เวียดนาม มากขึ้น คาดว่าจะเป็นอีกสถานที่สำคัญ ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว ของ จ.นครพนม คึกคักมากขึ้น จากเมืองรองเป็นเมืองหลัก ตามนโยบายรัฐบาล

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar