นครพนม ผุดไอเดียกระดิ่งร้องทุกข์ เพิ่มช่องทางบำรุงสุขให้ประชาชน

นครพนม ผุดไอเดียกระดิ่งร้องทุกข์ เพิ่มช่องทางบำรุงสุขให้ประชาชน ✨🔔

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยที่มาของการแขวนกระดิ่งร้องทุกข์ว่า วันนี้เป็นวันประชุมกรมการจังหวัด ถือเป็นฤกษ์งามยามดีของจังหวัดนครพนม จึงได้เชิญชวนท่านทั้งหลายมาแขวนกระดิ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อที่จะได้ให้กระดิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้มีการทดลองแขวนกระดิ่งร้องทุกข์ที่อำเภอบ้านแพงเป็นอำเภอแรก โดยในการปฏิบัติงานงานของข้าราชการเราที่เป็นข้าของแผ่นดินคือการดูแลพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาให้ทุกคนมีความสุข ทำให้คิดถึงพ่อขุนรามคำแหงที่ท่านได้เขียนลงในหลักศิลาจารึก เกี่ยวกับใครที่มีความเดือดร้อนหรือมีปัญหาต่าง ๆ โดยในศิลาจารึกได้เขียนไว้ว่า

“...ในปากประตูมีกะดิ่งอันณึ่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มักจักกล่างเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไว้ ไปลั่นกะดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมือถาม สวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม”

ทำให้ได้จำว่าพ่อขุนรามคำแหงแขวนกระดิ่งไว้ ใครมีความเดือดร้อนอะไรต่าง ๆ ก็จะมาสั่นกระดิ่ง จึงได้น้อมนำแนวความคิดพ่อขุนรามคำแหงมาปรับใช้กับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนม และจากการทดลองแขวนกระดิ่งร้องทุกข์ที่อำเภอบ้านแพงถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงได้มีการรายงานให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ ซึ่งท่านก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี จึงมีการขยายผลไปยังทุกอำเภอ ทำให้ในตอนนี้ทั้ง 12 อำเภอมีการแขวนกระดิ่งครบหมดแล้ว ในส่วนของจังหวัดจริง ๆ แล้วดำเนินการเสร็จนานแล้ว แต่ด้วยติดในเรื่องของฝนที่ตกลงมาจึงยังไม่ได้มีการติดตั้ง และในวันนี้ที่อากาศปลอดโปร่งอีกทั้งเป็นการประชุมคณะกรมการจังหวัดที่ทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมหารือข้อราชการร่วมกัน จึงได้ถือเอาฤกษ์ดีในวันนี้แขวนกระดิ่งร้องทุกข์ ทั้งที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

กระดิ่งร้องทุกข์ เป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับเรื่อง จึงถือโอกาสนี้ในการแจ้งบอกข่าวไปยังพี่น้องประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อน สามารถมาใช้บริการได้ โดยในส่วนของศาลากลางจังหวัดนครพนมได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมมารับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ส่วนที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มอบให้เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนมที่เข้าเวรรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรายงานปัญหาดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนำไปสู่การแก้ไขที่มีความรวดเร็วที่สุด

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar