นครพนม จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

นครพนม จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 จังหวัดนครพนมจัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อวงการแพทย์ และการสาธารณสุขไทย ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) โรงพยาบาลนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมืองนครพนม

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar