นครพนม จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

นครพนม จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มามอบให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่จำนวน 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ ที่หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบเงินกองทุนให้แก่หมู่บ้านและชุมชน โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชุมชน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar