ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กพิการทุกประเภทในความดูแล ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 จำนวน 111 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะพิจารณา "เด็กพิการทุกประเภท" ที่มีการจดทะเบียนคนพิการ และมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 ให้ส่งแบบขอรับทุนการศึกษาได้ ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขที่ 377 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม **ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ www.nakhonphanomspecial.com หรือ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม

หรือที่ https://drive.google.com/.../1EM9V.../view


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar