สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัดนครพนม​ เชิญชวนฉีดวัดซีน 1 แถม 1​ "สร้างภูมิคุ้มกัน​โรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่"

สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัดนครพนม​ เชิญชวนชาวจังหวัดนครพนมฉีดวัดซีน 1 แกม 1​ "ร่วมใจฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน​ ป้องกันโรคโควิด-19 / โรคไข้หวัดใหญ่"

ติดต่อสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1) โรงพยาบาลนครพนม ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ข้างรพ.แพทย์แผนไทย) ให้บริการวันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.

2) โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ประชาชนทั่วไป) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. (เด็กเล็ก) วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-15.30 น.

3) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ห้องบริการวัคซีน (ติดต่อที่จุดซักประวัติ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

4) โรงพยาบาลบ้านแพง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ห้องเบอร์ 11 (ติดต่อจุดซักประวัติ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

5) โรงพยาบาลศรีสงคราม กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม วันศุกร์แรกของทุกเดือน เวลา 08.30-15.00 น.

6) โรงพยาบาลนาแก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ติดต่อจุดซักประวัติ) วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.

7) โรงพยาบาลนาหว้า กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน (ข้างสระน้ำ) วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.

8)โรงพยาบาลนาทม ตึกบริหาร ชั้น 1 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

9) โรงพยาบาลเรณูนคร ห้องส่งเสริมคุณภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ประชาชนทั่วไป) วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. (เด็กเล็ก) วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น.

10) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น. อาคารพนมรักษ์ (อยู่ข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม) วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.

11) โรงพยาบาลปลาปาก หน้าห้องฉุกเฉิน (ติดต่อจุดซักประวัติ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

12) โรงพยาบาลวังยาง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ห้องเบอร์ 13 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar