สสจ.นครพนม เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘Moderna เข็มกระตุ้น’ 23 พ.ค.นี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Moderna (bivalent) เข็มกระตุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยผู้เข้ารับวัคซีนฯ ต้องเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย 1) บัตรประจำตัวประชาชน และ 2) ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องห่างจากเข็มสุดท้าย หรือประวัติจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 3 เดือน 
สถานที่บริการฉีดวัคซีนฯ ห้องประชุมโรงนา-นคร ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กรณีมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำหรับประชาชนทั่วไป ติดต่อสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
 1) โรงพยาบาลนครพนม ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ข้างรพ.แพทย์แผนไทย) ให้บริการวันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น. 
2) โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ประชาชนทั่วไป) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. (เด็กเล็ก) วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-15.30 น. 
3) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ห้องบริการวัคซีน (ติดต่อที่จุดซักประวัติ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
4) โรงพยาบาลบ้านแพง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ห้องเบอร์ 11 (ติดต่อจุดซักประวัติ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
5) โรงพยาบาลศรีสงคราม กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม วันศุกร์แรกของทุกเดือน เวลา 08.30-15.00 น. 
6) โรงพยาบาลนาแก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ติดต่อจุดซักประวัติ) วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 
7) โรงพยาบาลนาหว้า กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน (ข้างสระน้ำ) วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.  
8)โรงพยาบาลนาทม ตึกบริหาร ชั้น 1 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
9) โรงพยาบาลเรณูนคร ห้องส่งเสริมคุณภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ประชาชนทั่วไป) วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. (เด็กเล็ก) วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น. 
10) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น. อาคารพนมรักษ์ (อยู่ข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม) วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น. 
11) โรงพยาบาลปลาปาก หน้าห้องฉุกเฉิน (ติดต่อจุดซักประวัติ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
12) โรงพยาบาลวังยาง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ห้องเบอร์ 13 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar